از نظر  ما یکی از مهمترین عوامل بعد  از ورود شما به خانواده  بزرگ  ارتباط گستر پشتیبانی ما  از  خدماتی است که شما  از ما دریافت   می کنید. جهت رسیدن به این مهم ، ارتباط گستر پارامترهایی را برنامه ریزی و عملیاتی کرده که بخشی از آن به شرح ذیل می باشد :

* یکی از مهمترین موارد دارا بودن پشتیبانی 24 ساعته برای تمامی خدماتی است که شما از ارتباط گستر دریافت خواهید کرد.

* یکی ازموارد مهم درپشتیبانی که متاسفانه در اکثر provider ها این مشکل وجود دارد،اشغال بودن واحدهای پشتیبانی است که شما با آنها سر و کار دارید.
ارتباط گستر برروی این مورد خاص برنامه ای ویژه داشته و به گونه ای واحد پشتیبانی خودرا مدیریت کرده که همواره در 24 ساعت شبانه روز بتوانید فقط بایک تماس با شماره 42307 و بدون انتظار از این خدمات بهره ببرید.

* تیم وایرلس این شرکت  جهت رفع خرابی های احتمالی مشترکین از اولین ساعت صبح تا آخرین ساعت شب آمادگی سرویس دهی ظرف کمترین زمان ممکن را دارا می باشد