SIP USER و  SIP TRUNK

برای استفاده از SIP Phone به یکی از روش های زیر می توان عمل کرد :

۱ :SIP Client استفاده از یک Client که به آن User Agent Client نیز گفته می شود. یک برنامه کاربردی است که درخواست SIP را می فرستد و تماس را برقرار می کند. این نرم افزار می تواند بر روی گوشی های هوشمند نیز نصب شود.

۲Soft Phone :Soft Phone ها رایانه های شخصی هستند که اپلیکیشن Soft Phone را نصب کرده اند و می توانند درخواست SIP را آغاز کنند و به آن پاسخ دهند.

۳ SIP Phone های سخت افزاری: این تلفن ظاهر و کاربرد مشابه تلفن معمولی دارد با این تفاوت که به صورت مستقیم به شبکه دیتا متصل می شود. این تلفن ها یک هاب کوچک دارند که از طریق آن می توانند اتصال شبکه را با کامپیوتر به اشتراک به گذارند.
برخی ویژگی های SIP Phone:

قابلیت ارائه چند تلفن بر روی یک خط. به این معنی که با دریافت سرویس SIP Phone می توان بیش از یک تلفن را بسته به پهنای باندی که خط مشترک پشتیبانی می کند بر روی همان خط فراهم کرد و به کاربران ارائه کرد. به عنوان مثال شما می توانید از ۴ خطSIP Phone با شماره های متفاوت که برروی یک خط تلفن معمولی که سرویسSIP Phone بر روی آن راه اندازی شده است استفاده کنید.
قابلیت نصب Client مورد نیاز برای استفاده از سرویس بر روی تلفن های همراه شخصی و برقراری مکالمات با WI-FI بجای تلفن های ثابت معمولی.
امکان استفاده از خدماتی نظیر شماره گیری مختصر، محدود کردن تماس های خروجی، مسدود کردن تماس های ورودی و … .

TD-LTE