شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید در زمانهای مختلف در شبانه روز سرعت های مختلفی داشته باشید.یا در ساعت خاص احساس کنید که نیاز به سرعت بیشتری دارید.یکی دیگر از سرویس های ارتباط گستر اینترنت burst می باشد.

پهنای بانـد اقتصادی burst جهت کاهش هزینه‌های مشترکین، در کنار خدمات فوق، ارتباط گستر خدمت جدیدی با عنوان پهنای بانـد اقتصادی ارائه نموده‌است. پهنای باند اقتصادی از ساعت 7 الی 19 با سرعت خریداری شده و از 19 الی 7 صبح روز بعد با نصف سرعت و هزینه کمتر ارائه می‌گردد