ارتباط اینترنت برقرار است اما از طریق Outlook نمی‌توان Email ارسال/ دریافت کرد. چرا؟

ابتدا از صفحه اصلی webmail یک email به خودتان ارسال کنید تا ارسال/ دریافت چک شود. در صورتی که در این قسمت مشکلی وجود داشت با میزبان وب خود تماس بگیرید.

اگرoutlook شما در شبکه کار نمی‌‌کند ممکن است مشکل از تنظیمات شبکه شما باشد، بنابراین برای آزمایش، مودم خود را به یک تک کامپیوتر متصل کنید و outlook خود را روی آن

کامپیوتر آزمایش کنید.

در صورتی که ارسال در webmail بدون مشکل صورت گرفت و تنظیمات outlook هم صحیح بود، با پشتیبانی ارتباط گستر تماس بگیرید. برخی از سرویس‌های میزبانی وب اجازه‌ی ارسال

mail را نمی‌دهند باید با میزبان تماس گرفته و IP خود را به آنان اعلام کنید تا اجازه ارسال داده شود.

 علامت ضربدر قرمز رنگ بر روی local area connection برای زمانی که به صورت مستقیم (کابلی –بدون مودم ) ارتباط داریم ،نشانه چیست؟

کابل بین پورت lanکامپیوتر( یا لپ تاپ) و پاور اکتیو به صورت فیزیکی قطع شده است. پاور اکتیو ، کابل متصل به کامپیوتر و پاور اکتیو و سوکت آن را بررسی کنید.