هنگام connect شدن به اینترنت از طریق کانکشن pppoe، خطایError691 گرفته می‌شود. این خطا به چه معناست؟

این خطا هنگامی که username & password اشتباه درج شود، رخ می‌دهد. در این شرایط پیشنهاد می‌شود که مشترک کانکشن pppoe روی ویندوز را دوباره بسازد وusername/passwordخود را مطابق آنچه در هنگام نصب تحویل داده شده، وارد کند. اگر به نتیجه دلخواه دست نیافتید، با پشتیبانی تماس بگیرید

 هنگام connect شدن به اینترنت از طریق کانکشن pppoe، خطای Error678 گرفته می‌شود. این خطا به چه معناست؟

برخی از عواملی که ممکن است سبب بروز این مشکل شود عبارت‌اند از:

تنظیم هم‌زمان pppoeروی مودم و ویندوز. (هنگامی که pppoe روی مودم تنظیم شده باشد و کانکشن pppoe بخواهد برروی ویندوز نیز تنظیم شود)

نصب نشدن صحیح درایور مودم .

چرا صفحه ارسال شده از ارتباط گستر برای مشترک قابل مشاهده نیست؟

استفاده نکردن از DNS های ارتباط گستر

77.104.106.2  ---   217.218.127.127 --- 77.104.106.3

با یک با قطع و وصل کردن access point (مودم وایرلس ) مشکل بر طرف می شود .

با یک مرورگر دیگر صفحه را باز کنید .