راهنمای پرداخت آنلاین

 

 9-در این قسمت رو تکمیل فرایند خرید کلیک کنید و پس از چند دقیقه اکسس پوینت خود را از برق کشیده و دوباره به برق وصل کنید.