راهنمای پرداخت آنلاین

 

 8-در این قسمت اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و روی پرداخت کلیک کنید.