راهنمای پرداخت آنلاین

 4-در این قسمت اگر قصد خرید ترافیک اضافه را دارید روی خرید ترافیک،واگر قصد تمدید سرویس را دارید روی تمدید سرویس کلیک کنید.