اینترنت burst

شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید در زمانهای مختلف در شبانه روز سرعت های مختلفی داشته باشید.یا در ساعت خاص احساس کنید که نیاز به سرعت بیشتری دارید.یکی دیگر از سرویس های ارتباط گستر اینترنت burst می باشد.

این سرویس این امکان را فراهم می کند تا مشترک بتواند در زمان های مختلف شبانه روز سرعت دلخواه خود را داشته باشد.با توجه به اصل مشتری مداری ارتباط گستر توجه ویژه ای به این موضوع داشته و توانسته با فعال سازی سرویس burst این خواسته را برای مشترکین خود عملی کند.